Concurs literari : Relats positius !

L’objectiu d’aquest premi és fomentar i promoure la creació literària a l’entorn dels valors positius i esperançadors.  

S’adreça a totes les persones que formin part del faceboock d’Espais Humans abans del 31 de juliol de 2014. O sigui que si tens amics que hi vulguin participar comparteix.

BASES:

 

TEMA:  El tema serà lliure però tindrà en compte valors humans com la cooperació, la solidaritat, l’amor, l’amistat, la lleialtat, l’honestedat o d’altres que promoguin aspectes positius de les relacions entre les persones.

CATEGORIES:  Només hi ha una categoria.

OBRES: Les obres hauran de ser inèdites, redactades en llengua catalana o castellana.

EXTENSIÓ:  Els treballs seran relats curts, amb un màxim de 2  fulls.

PRESENTACIÓ:  Els treballs es presentaran abans del 15 de juliol de 2014 al correu electrònic info@espaishumans.com dient que es vol participar al Concurs Històries positives.

El format de la presentació serà digital en Word. Times Roman 12 amb un espaiat d’1’5.

A la portada de l’obra es consignarà el TÍTOL DE L’OBRA i al cost del correu es comunicarà el nom de l’autor, edat, població, correu electrònic i un telèfon de contacte.

TERMINI:  S’acceptaran treballs fins el dia 15 de juliol de 2014 fins a les 00:00 hores.

JURAT:  Estarà format diferents membres de l’entitat que després de triar tres finalistes proposaran una votació popular entre tots els membres del Faceboock d’Espais Humans.

Si les obres presentades no reuneixen prou qualitat, el jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

EXPOSICIÓ:  El treball premiat i els finalistes seran penjats al Faceboock de d’Espais Humans i a la web www.espaishumans.com

VEREDICTE:   Els tres finalistes es faran públics el 31 de juliol i durant la primera quinzena d’agost es farà la votació popular.

PREMIS: Només hi haurà un premi de 250 euros.

Tots els participans accepten les bases i cedeixen les obres a Espais Humans.