Actualment Espais Humans està treballant en diferens municipis de la Comarca del Baix Empordà duent a terme diferents tasques d'acollida municipal.

OBJECTIU DE L’ACOLLIDA:

L’objectiu de l’acollida és promoure l’autonomia de les persones nouvingudes i fomentar la cohesió del conjunt de la societat. Objectius específics:

* Afavorir la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans/es

* Implementar el servei de primera acollida

* Promoure l’accés als serveis públics de les persones nouvingudes a través de l’acollida

especialitzada

* Promoure el coneixement i la coordinació entre totes les àrees administratives, els serveis i

les associacions per tal de poder oferir una xarxa d’ acollida local de caire integral.

* Treballar per a la participació activa dels ciutadans/es en la consecució d’aquests

objectius.

FUNCIONS AGENT D’ACOLLIDA:

 

1. Donar a conèixer el servei municipal d’acollida per establir col·laboracions amb els serveis i donar suport a les acollides sectorials.

2. Recepció de persones nouvingudes derivades de padró o derivades d’altres serveis (CEIP’s, SSAP, oficina habitatge, educació, etc.)

3. Disseny d’itineraris individuals personalitzats en funció de les necessitats específiques cada persona un cop feta l’entrevista inicial (situació que presenta, demandes que fa, detecció de situacions de vulnerabilitat com ara l’analfabetisme...):

a. Atenció directa a persones i famílies nouvingudes per facilitar informació sobre els recursos del municipi.

b. Acompanyament i suport als serveis i recursos (si es creu convenient)

c. Establiment d’un pla de treball amb la persona/família

4. Accions individuals i grupals per a facilitar tant la primera acollida com l’acollida sectorial: possibilitat de fer sessions d’acollida o sessions informatives a un col·lectiu concret.

5. Suport a les sessions de benvinguda institucionals i a les possibles sessions de coneixement de l’entorn que es facin en un futur

6. Participació en la Taula de seguiment del Programa d’Acollida per a :

a. Quan es detectin dificultats que poden tenir les persones nouvingudes durant el procés d’acollida a determinats recursos i/o serveis i traslladar-ho a la taula de seguiment.

b. Fer seguiments periòdics al servei d’acollida

c. Coordinar els servei d’acollida dintre les altres accions del programa d’acollida municipal.

7. Projecte amb de reagrupats: posar-se en contacte amb la persona que ha sol·licitat un informe de reagrupament i poder fer seguiment d’aquesta família. Coordinació amb els serveis per a informar de la incorporació de persones vingudes per la via del reagrupament.

8. Fer un recull de la tasca realitzada per a facilitar el seguiment del servei i la seva avaluació de manera continuada i final (elaboració de la memòria) a través de les fitxes elaborades amb aquesta finalitat.

Ens podeu trobar a Platja d'Aro i Palafrugell

A Palafrugell els dimarts de 9 a 13 hores a l'Oficina d'Atenció al ciutadà

A Platja d'Aro els dimecres i dijous de 9 a 13 hores al Centre Cívic Vicenç Bou
Video d'exemple d'acollida a Palafrugell

Contacta amb nosaltres per més informació