Usuaris registrats

Ideari

Espais Humans és una entitat social que pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones. Així doncs, treballem des d'una perspectiva integral i global, i conscients de que vivim en una societat interconnectada i complexa pretenem generar noves experiències humanes, experiències enriquidores que ens ajudin a crèixer i millorar els nostres entorns socials i ambientals.

Espais Humans és una experiència nova i rica, i són els participants dels diferents projectes i serveis qui fan excepcional aquesta experiència, evidenciant que és possible contribuir a la millora de la nostra vida amb harmonia amb l'entorn, recuperant valors i actituds positives vers un mateix i vers els altres.

A Espais Humans oferim un ampli ventall de possibilitats i serveis però, a més, estem oberts a nous reptes i plantejaments: tots aquells que s'avinguin amb els nostres objectius i la nostra voluntat de ser que, en definitiva, busquen contribuir en la millora qualitativa dels nostres espais relacionals.

Creiem en les persones i les seves capacitats, i aquesta és un dels nostres principis, avanaçar junts cap a objectius col·lectius vol dir que cadascú de nosaltres ha de treballar per millorar el seu entorn relacionals, tant amb persones com en el medi.


El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos.

(Marcel Proust)


Hay dos maneras de difundir la luz... ser la lámpara que la emite, o el espejo que la refleja.

(Lin Yutang)

 

El mejor modo de predecir el futuro es crearlo.

(Peter F. Drucker)


Cuando las arañas unen sus telas pueden matar a un leon.

(proverbio etiope)