Les CONSTEL.LACIONS FAMILIARS són una eina terapèutica de les teràpies breus, sistèmiques, amb orientació fenomenològica. Aquesta Teràpia es diferencia d'altres per la seva extrema rapidesa. En una Constel • lació (que dura al voltant d'1 hora) s'aconsegueixen comprensions molt clares sobre les dinàmiques i implicacions que mantenen els problemes i sovint, es desenvolupen importants moviments de solució

El mètode va ser creat i sistematitzat per BERT HELLINGER, filòsof, teòleg i missioner a l'Àfrica durant més de 15 anys. Més tard es va fer psicoanalista ia través de la dinàmica de Grup, la Teràpia Primària, l'Anàlisi Transaccional i diversos mètodes de Hipnoteràpia va arribar a desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar. Les Constel • lacions Familiars enfocat directament cap a la solució, li va valer el reconeixement com un dels terapeutes claus del món psicoterapèutic actual.

En la seva essència, les constel•lacions permeten en primer lloc que la persona pugui veure en una forma vivencial i no a través del llenguatge, les circumstàncies que es troben a la base de les seves dificultats ia través d'aquest veure, és possible albirar accions sanadores que ajuden a resoldre el conflicte

Les constel•lacions es basen en la teoria de sistemes. I dins d'ella en el reconeixement que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats

Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l'amor. La transgressió dels ordres de l'amor en les interaccions humanes serà l'origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.

Cada ésser humà porta en si mateix tota la informació de les vides de les quals procedeix tant a nivell psíquic com a nivell físic. És allò que anomenem herència i es troba imprès en el més profund del nostre ésser, en els nostres gens i en l'inconscient col • lectiu de la nostra família i té la capacitat de ser transmesa de generació en generació.

Som part del camp morfogenètic de la nostra espècie i particularment del camp morfogenètic de la nostra família. Allà s'alberga tota la informació de la nostra història familiar la coneguem o no. Aquesta història està impresa en les nostres cèl • lules. Aquest ordre es traduirà en qualitats, però també heretem els conflictes no resolts que s'hagin pogut generar en el si de les nostres famílies.

Encara que estiguem a mil quilòmetres, encara que no coneguem als nostres pares biològics, encara que no ens agradi, som el fruit de la nostra família. Estem fets amb les cèl • lules de tot el nostre sistema familiar. De vegades tenim la idea que som independents i lliures i que som capaços de decidir independentment sobre el nostre destí. A través d'aquest treball de les Constel • lacions Familiars podem veure com estem intricats en la vida dels altres, i de tot el món. Perquè el que ja no està només està aparentment passat: doncs viu dins nostre.

En les constel•lacions, es busca identificar els conflictes i els punts nudales del sistema ja sigui familiar, laboral o social que estan dificultant el flux de la vida. I a partir d'allí, en la mesura que el mateix sistema ho permeti, es restaura l'ordre perdut, deslligant aquests nusos i permetent un nou fluir en la vida.

Aquest treball pretén que cada individu estigui en consonància amb el seu destí i ocupi el lloc que li correspon en els grups amb els quals interactua perquè pugui desenvolupar el seu projecte de vida d'una manera més harmònica i sostenible.

Una altra de les grans virtuts de les constel•lacions familiars és que en restablir l'ordre estem ajudant a les generacions futures a viure amb menys càrregues

Quan és convenient fer una constel • lació?

Les constel•lacions familiars van dirigides a persones que volen treballar assumptes conflictius. Tant si són amb la parella, els fills, els pares, germans o qualsevol relació en general.

També problemes de salut, laborals o econòmics

Auto-sabotatge per no aconseguir èxit econòmic, professional, o personal.

Dificultats escolars, nens amb problemes o necessitats especials.

Decisions importants de vida

Quan sents bloquejos, pors, fòbies, addiccions, sense que pugui sortir d'aquí pels meus propis mitjans.

Si sents que vius la vida amb culpa o vergonya, i que fa que la vida em faci mal o tot.

Quan els mateixos fets i obstacles, es van repetint sempre en la meva vida i no sé que fer per sortir d'aquest cercle de repeticions, ja sigui en l'amor, en la família, amb els fills, a la feina, a l'empresa, etc.

Quan alguna cosa em impedeix mantenir relacions duradores, consistents o que suposi algun tipus de compromís per part meva.

Si he patit accidents o malalties greus, ja siguin físiques o psíquiques tant nosaltres o algun membre de la família o dels meus relacions significatives.

Si he patit pèrdues importants en la meva família o en les meves relacions significatives i sento que tinc pendent el duel o el comiat.

Quan sento que vull obtenir una imatge sanadora i / o de suport i / o de canvi, i que serveixi d'ajuda amb la meva família, amb els meus fills, en les meves relacions, en el meu treball, a l'escola, amb la meva empresa o amb la meva salut.

Carme Tusset