Manifest per l'educació lliure a comarques Gironines, signat per diferents projectes d'educació lliure de comarques gironines el 27 de maig de 2012

Perque creiem que l’aprenentatge de l'ésser humà emergeix en el conviure entre persones fruit de les mútues transformacions - que ens modifiquen durant el nostre viure a cada instant, coherents amb les interaccions recurrents que mantenim amb nosaltres mateixos, i/o amb els altres i/o amb l’entorn en què convivim, pensem que cada persona té el seu propi procés d’aprenentatge i és important observar-lo, respectar-lo i atendre’l amb la cura que aquest procés particular i únic és mereix alhora que ens enriqueix a tots plegats i ens mostra la capacitat creativa de l’ésser humà tant a nivell corporal, cognitiu, social, emocional, motor i sensorial. Només una educació que permeti l'expressió de la persona en tota la seva plenitud permetrà que els ésser humans puguin viure i conviure plegats des del respecte cap a un mateix, els altres i el nostre entorn. És per això, que creiem i defensem l'educació lliure i en llibertat, una educació que defuig les encorsetades estructures estandarditzades d'una educació institucionalitzada que delimita l'enorme potencial i creativitat dels éssers humans ja en la seva infància per amotllar-los de manera acrítica en una societat postmoderna desorientada. Així doncs, infants, mares, pares, educadors i educadores, tots junts, i de manera compromesa, com ho constaten els esforços abocats tant personals i col·lectius en els projectes emergents a Girona volem continuar treballant a través de projectes col·lectius d'aquesta categoria pedagògica per empoderar-nos d'una nova manera de construir junts, dia a dia, pas a pas. Possiblement l'objectiu principal d'aquest camí que encetem tots plegats, no sense dificultats, encerts i desencerts, sigui despertar la possibilitat, ara a cara descoberta que calen noves formes de construir junts una societat que permeti conviure en la diferència i caminar plegats, tot afavorint que es desplegi l'ésser en llibertat i plenitud.

Si esteu interessats en acompanyar-nos en aquest procés de sensibilització i signar el manifest poseu-vos en contacte amb nosaltres.

info@espaishumans.comProjecte educatiu la Barraca dels cirerers